COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea: Bunuri și lucrări pentru modernizarea sistemului dirijare electronica T600 de la mașina de fasonat sticla LD nr.61/LP-2022 – se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. (a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nici o ofertă.

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

Licitația Deschisă cu  privire la achiziționarea: Ventilatoare pentru secția mașini cuproare nr.62/LP-2022 și Set de arzătoare pentru cuptorul de topit sticlă nr. 68/LP-2022 se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. g din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor: QC baffle arm LD nr.59-COP-2022; Take out tong holder LD nr.58/COP-2022; Caușele pentru mașinile de fasonat sticlă LD nr 51/COP-2022; Valve cu vacuum LD nr.57/COP-2022 se anulează, ofertele depuse nu au întrunit cerințele de evaluare stipulate în invitația de participare și documentația standard.

COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor: Valve LD nr.56/COP-2022 și Echipamente pentru laborator LD nr. 60/COP-2022 din 10.06.2022 – se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. a din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nici o ofertă.

ACHIZIȚIONAREA – oxid de aluminiu ANUL DE PRODUCERE 2022

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – oxid de aluminiu

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 01.07.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md