COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea paleților din lemn nr.83/LD-2022 din 18 noiembrie 2022 – se anulează în conformitate cu HG 351 din 10.06.2020 cap.VII, pct.81alin. (4).

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Piese componente din ceramică tehnică și reflectară pentru industria de producerea sticlei nr.82/LD-2022 din 18 noiembrie 2022 – se anulează, nu a fost depusă nici o ofertă.

ACHIZIȚIONAREA MATERIEI PRIME – SODĂ CALCINATĂ, ANUL DE PRODUCERE 2021 – Repetat

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA MATERIE PRIMĂ– SODĂ CALCINATĂ ”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 02.12.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md