Achiziționarea valvelor pneumatice

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚ PENTRU ACHIZIȚIONAREA – VALVELOR PNEUMATICE

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 12.10.2021, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Achiziționarea utilajului electronic

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA – UTILAJULUI ELECTRONIC

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 12.10.2021, ora 08.30.

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV!

  Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea serviciilor bancare din 27.09.2021 nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la concurs

Comunicat Informativ

Î.S. ,, Fabrica de Sticlă din Chișinău”, aduce la cunoștință: Licitația Deschisă cu  privire la achiziționarea serviciilor de catering se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. g din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

INVITAŢIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR FINANCIARE

Denumirea autorității contractante: Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului): mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Transnistria 20

Persoana de contact:  Nicoleta VLAICO, e-mail:achizitie@glass.md

Eugeniu ZOSIM, adresa de e-mail: contsef@glass.md

Cerințele față de serviciile financiare solicitate: Conform caietului de sarcini

Termenul limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 27.09.2021,  ora 09 00

Data/ora desfășurării concursului: 27.09.2021,  ora 09 00

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md