Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – preparate lubrefiante nr.113/LD-2024 din 31.05.2024 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție Operatorului Economic ”Nicord Prima” SRL pentru lotul I, Operatorului economic Feran&Co SRL pentru lotul II.

Se anulează lotul III – nu a fost depusă nici o oferta.

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – pelicula în sortiment pentru ambalarea producției finite – nr. 122/LD-2024 din 07.06.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Comecoteh” SRL.

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

Se anulează procedura de achiziție prin licitație deschisă nr. 119-LD/2024 privind achiziționarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale din 07.06.2024, din motiv că fiecare dintre ofertanți a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.

COMUNICAT INFORMATIV!

  • Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, prelungește termenul de depunere a ofertelor privind achiziționarea bunurilor după cum urmează:
  • Soda calcinată – nr. 129/LD-2024 din 21.06.2024
  • Termenul limită de recepționare – 24.06.2024, ora 09:00.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md