CONTACTE

Sugestii si reclamații:

ÎNTREPRINDEREA DE STAT
«FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU»

Republica Moldova, or. Chişinău,
strada Transnistria 20. MD-2037
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat
sub numărul 106019688 din 14.06.2002
Oficiu: Tel/Fax: +373 22 47-39-46
e-mail: office@glass.md

Director:

tel: +373 22 47-39-26
e-mail: dirfsc@glass.md

Director Comercial:

tel: +373 22 47-37-30
Tel/Fax: +373 22 47-38-70
e-mail: dc@glass.md

Şeful departamentului logistică şi vânzări:

mobile: +373 600-03-737
Tel/Fax: +373 22 47-34-30

Departamentul logistică şi Vânzări:

mob. +373 699-61-888
+373 691-08-639
e-mail: sales@glass.md

Website: www.glass.md

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md