Achiziționarea masini unelte

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea bunurilor – mașini unelte.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20.

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 28 iunie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale – 119/N-2024 din 11 iunie 2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “East Gas Energy Trading” SRL.

Achiziționarea bunurilor – echipamente și accesorii pentru secția informatica

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea bunurilor – echipamente și accesorii pentru secția informatica

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 28 iunie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Achiziționarea bunurilor – oxid de aluminiu, anul de producere 2024

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea bunurilor – oxid de aluminiu, pentru anul de producere 2024.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 28 iunie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Achiziționarea lucrărilor – demontare/montare a macaralei și a căii de rulare

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea lucrărilor – demontare/montare a macaralei și a căii de rulare.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 17 iunie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md
Conducătorul grupului de lucru: 060003737
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md