ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR BANCARE

Denumirea autorității contractante: Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului): mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Transnistria 20

Persoana de contact:  Eugeniu ZOSIM, e-mail: contsef@glass.md

Cerințele față de serviciile financiare solicitate: Conform caietului de sarcini

Termenul Limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 20.12.2021,  ora 09 00

Data/ora desfășurării concursului: 20.12.2021,  ora 11 00

COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea

Instalației automate de compensare a puterii reactive de 200 KVAR – COP nr.36/LP-2021 se anulează, nici o ofrta nu a întrunit criteriile solicitate.

COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

1. În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la – achiziționarea serviciilor bancare din 25.10.2021 se anulează, nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la concurs.

2. În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la – achiziționarea a setului utilaj electronic (EMHART 59-26617) prin procedura de achiziție COP nr. COP 34/LP-2021 se anulează, nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la concurs.

3. În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la – achiziționarea valvelor pneumatice prin procedura de achiziție COP nr. COP 35/LP-2021 se anulează, nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la concurs.

4. În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la – achiziționarea prin procedura licitația deschisă a lucrărilor de reparație a acoperișului în stare de avariere la modulele nr.1 și nr.2 și achiziționarea lucrărilor de schimbare a acoperișului din ardezie pe profil zincat cu sistema de grila, se anulează, nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la concurs.

Achiziționarea instalației automate de compensare a puterii reactive de 200 KVAR

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚ PENTRU ACHIZIȚIONAREA – Instalației automate de compensare a puterii reactive de 200 KVAR.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 15.11.2021, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

INVITAŢIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR BANCARE

Denumirea autorității contractante: Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului): mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Transnistria 20

Persoana de contact:  Nicoleta VLAICO, email:achizitie@glass.md

Eugeniu ZOSIM: email. contsef@glass.md

Cerințele față de serviciile financiare solicitate: Conform caietului de sarcini

Termenul Limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 25.10.2021,  ora 09 00

Data/ora desfășurării concursului: 25.10.2021,  ora 09 00

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md