Certificate și realizări

În prezent din „portofoliul” Fabricii de sticlă din Chişinău fac parte în jur de 300 de feluri de sticle şi borcane dintre cele mai diferite. Dispunînd de un departament de designeri de o calificare inalta şi de o secţie modernă “mecanică de turnare”, întreprinderea poate să asigure toate dorinţele clienţilor, chiar şi cele mai „exotice”. Astfel, de rînd cu sticlele şi borcanele standard, fabricate pe scară mare, designerii şi tehnologii noştri propun articole cu adevărat exclusive, care îmbină caracteristici tehnice înalte şi valori estetice deosebite, ceea ce le permite acestor exemplare de producţie ale fabricii să fie incluse în categoria operelor de artă. În prezent procesul nostru tehnologic este organizat astfel, încît trecerea la un tip nou de ambalaj de sticlă nu prezintă probleme serioase pentru procesul de fabricare.

Fabrica de sticlă din Chişinău continuă să valorifice cu succes un şir de pieţe externe.Întreprinderea şi-a cîştigat reputaţia de partener de încredere în baza următoarelor calităţi:

– calitatea constantă a produselor fabricate, condiţionată de respectarea strictă a tuturor standardelor naţionale şi mondiale;

– posibilitatea de a furniza clienţilor atît partide mici, cît şi mari de producţie fabricată;

– asortimentul larg al producţiei şi flexibilitatea acestuia;

– flexibilitatea politicii de preţuri aplicate separat pentru fiecare client in parte;

– respectarea strictă a condiţiilor de livrare.

Controlul de întrare a materiilor prime și a calitații produselor din sticlă este efectuat de un laborator de testare, care efectuiaza și este garantul unor teste obiective și imparțiale precise efectuate de catre personal competent. Laboratorul este acreditat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC în conformitatea cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018 și poate efectua teste pentru clienți externi. Lista testelor declarate poate fi gasită pe www.acreditare.md în rubrica „Registru OEC”.

Fabrica de sticlă din Chişinău deține certificatul QMSCERT Nr. 241018-1 pentru că a instituit sistemul de management al siguranței alimentare care este în conformitate cu principiile HACCP și Food Safety Management System.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md