Funcții vacante

 • Cerințe obligatorii față de candidat:
  Studii superioare de licenţă sau echivalente acesteia, specialitatea Drept;
  • Experiență profesională: cel puțin 5 ani experienţă în domeniul de specialitate juridică, dintre care cel puțin 1 an de experiență în poziție managerială;
  • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, limbii ruse, limbii engleze (vorbire și scriere nivel B2). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată.
  • Cunoștințe temeinice în domeniul de specialitate juridică, a legislației în vigoare a Republicii Moldova şi a actelor normative aplicabile în domeniul muncii, securității şi sănătății în muncă, în domeniul arhivistic, în domeniul protecției mediului, în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii la întreprinderi de stat;
  • Abilități avansate de argumentare, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice complexe, inclusiv în limbile străine indicate;
  • Abilităţi de utilizare a computerului: Microsoft Word, Microsoft Excel, MS Outlook/E-mail, Internet.
  • Abilități de comunicare, colaborare eficientă și lucru în echipă, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, diplomație, creativitate, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.
 • Responsabilități:
  • Gestionarea activității Departamentului asistență juridică;
  • Acordă consultanță și suport juridic administratorului Întreprinderii, execută indicaţiile legale ale acestuia în termen şi profesional;
  • Acordă consultanță și suport juridic conducătorilor subdiviziunilor Întreprinderii;
  • Reprezentarea intereselor Întreprinderii în fața autorităților/ instituțiilor publice, organelor de drept, instanțele de judecată naționale, executori judecătorești, ș.a.;
  • Elaborarea/analiza contractelor, acordurilor, reclamațiilor/ pretențiilor, scrisorilor, actelor juridice, cereri de chemare în judecată și alte documente de ordin juridic;
  • Studierea și analiza actelor normative, jurisprudenței, evaluarea constatărilor și dezvoltarea strategiilor și argumentelor pentru prezentarea cazurilor în instanța de judecată;
  • Examinarea și formularea răspunsurilor cu privire la solicitările autorităților/ instituțiilor publice, a persoanelor juridice de drept public sau privat, și a persoanelor fizice;
  • Coordonează întocmirea și prezentarea rapoartelor periodice în domeniul protecției mediului;
  • Coordonează elaborarea instrucțiunilor, regulamentelor, planurilor și altor acte normative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM și actualizarea lor;
  • Coordonează gestionarea activității și evidenței arhivistice la Întreprindere;
  • Coordonează elaborarea instrucțiunilor, regulamentelor, fișelor de post și alte acte interne.
 • Beneficii:
  • Un mediu de lucru dinamic și stimulant,
  • Pachet salariat competitiv,
  • Oportunități de dezvoltare profesională.

Așteptăm CV-ul cu indicarea postului vacant pe adresa: office@glass.md

Cerințe:
– Deținerea certificatului de calificare valabil, in domeniul SSM de nivelul II
– Certificare in domeniul protecției antiincendiare
– Cunoștințe de operare PC
– Studii superioare juridice, tehnice, alte domenii relevante
– Experiența de munca – de la 2 ani

Responsabilități:
– Instruirea și informarea personalului în domeniul protecției și securității în muncă
– Efectuarea instruirilor introductiv-generale
– Efectuarea controalelor în baza programelor de activitate la toate locurile de muncă
– Monitorizarea și coordonarea activităților de prevenire și protecție
– Elaborarea intrucțiunilor, regulamentelor, planurilor și altor acte normative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM și actualizarea lor.

Cerințe:
– Studii: școală profesională
– Experiența de munca: de la 1 an
– Program de muncă: în ture

Responsabilități:
– Incarcarea, descarcarea si manipularea productiei din sticla.

Cerințe:
– Studii: școală profesională sau cursuri profesionale
– Experiența de munca: de la 1 an
– Program de muncă: în ture

Responsabilități:
– Lucrul pe podul rulant, descarcarea si incarcarea materiei prime

Cerințe:
– Studii tehnice sau calificare de specialitate
– Experiența de munca: de la 1 an
– Program de muncă: în ture
– Responsabil, energic, sîrguincios, atent la detalii

Responsabilități:
– Execută lucrări de montarea și/sau de deservire tehnică a utilajului cu gaze
– Instalează, asamblează, repară și întrține sistemele de țevi și dispozitive pentru sisteme de gaz

Cerințe:
– Studii medii de specialitate sau tehnice finalizate
– Experiență de lucru în domeniu nu mai puțin de 1 an
– Să cunoască standardele industriale în domeniu, principii de funcționare a echipamentelor de profil

Cerințe:
– Studii: Școală profesională
– Experiența de munca: de la 1 an

Cerințe:
– Studii: școală profesională
– Experiența de munca: de la 1 an

Responsabilități:
Sa execute lucrari de montare, intretinere si reparare a sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si incalzire.

Cerințe:
– Studii profesionale in domeniu
– Experiența de munca: de la 1 an

Responsabilități:
– Organizarea eficienta a procesului de lucru.
– Asigura buna functionare a utilajului electric, a echipamentelor periferice, precum si a echipamentelor de conectare in retea.
– Identifica eficient situatiile de risc si aplica prevederile legale, asigura calitatea lucrarilor executate.

Cerințe:
– Studii profesionale in domeniu
– Experiența de munca: de la 1 an

Responsabilități:
– Asigurarea exploatarii tehnice corecte si functionale eficienta a utilajului electronic, efectuarea lucrarilor de verificare, ajustare/reglare dispozitivelor, sistemelor si componentelor utilajelor electronice.
– Evidenta si analiza indicelor de functionare a utilajului si conditiilor de exploatare.

1 unități vacante;

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa mun. Chișinău str. Transnistria nr. 20 sau pe e-mail: cadre@glass.md. Pentru informații adiționale despre posturile vacante puteți apela la următoarele numere de telefon – 0 (22) 473926, 0(22) 473343, 0683 23 293.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md