ACHIZIȚIONAREA – FORMELOR- SET

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA – FORMELOR- SET

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 04.10.2021, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

1. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea achiziționarea produse de șamotă refractară, nr. COP 30/LP-2021 din 18.08.2021 nici un Operator Economic nu a depus oferta.

2. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea lucrărilor de reparație a cuptorului de topit sticlă, nr. LD/ 14-LP- 2021 din 16.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “STARAGLASS ”S.P.A. SRL.

ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CATERING

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – SERVICIILOR DE CATERING

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 14.09.2021, ora 08.30.

Email: achizite@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Achiziționarea paleților din lemn

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – paleților din lemn pentru anul de producere 2021

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 06.09.2021, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 067738521

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Achiziționarea produselor de șamotă refractară

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA COP PENTRU ACHIZIȚIONAREA – CĂRĂMIZII REFRACTATE

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 18.08.2021, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md