ACHIZIȚIONAREA materiei prima – Soda calcinată, anul de producere 2024

  • Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA materiei primă – soda calcinată pentru anul 2024
  • Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 21 iunie 2024, ora 09.00.
  • Email: achizitie@glass.md
  • Conducătorul grupului de lucru: 060003737
  • Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

Se anulează procedurile de achiziții din 24.05.2024 privind achiziționarea bunurilor /lucrărilor/serviciilor, după cum urmează:

nr. 116/LD-2024 – Piese componente din ceramica;

nr. 117/LD-2024 – Forme de turnătorie.

Achiziționarea vitralii metalice

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la procedura de achiziții prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționare a bunurilor – vitralii metalice.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 07 iunie 2024.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – paleți din lemn – nr. 115/LD-2024 din 24.05.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Grand Strategic Trade” SRL.

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Echipamente și accesorii pentru secția informatica – nr. 118/LD-2024 din 24.05.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “BTS Pro” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md