ACHIZIȚIONAREA MATERIEI PRIME SECUNDARE- PELICULĂ TERMOCONTRACTABILĂ DE POLIETILENĂ TRANSPARENTĂ ÎN ASORTIMENT, ANUL DE PRODUCERE 2021

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – „ MATERIE PRIMĂ SECUNDARĂ- PELICULĂ TERMOCONTRACTIBILĂ DE POLIETILENĂ TRANSPARENTĂ ÎN ASORTIMENT ”

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 10.02.2021, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 067738521

Email: jurist@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md