ACHIZIȚIONAREA materiei prima – Soda calcinată, anul de producere 2024

  • Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA materiei primă – soda calcinată pentru anul 2024
  • Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 21 iunie 2024, ora 09.00.
  • Email: achizitie@glass.md
  • Conducătorul grupului de lucru: 060003737
  • Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md