Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de consultanță în adoptarea IFRS

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de consultanță în adoptarea IFRS

Denumirea autorităţii contractante: ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău„.

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2023, mun. Chişinău, str. Transnistria , 20.

Obiectul achiziţiei: Servicii de consultanță în adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 20.01.2020, 09.00.

Modalitatea întocmirii şi prezentării ofertei: Oferta se întocmeşte pe blancheta cu antet a companiei ofertante, în limba de stat, cu număr şi dată de ieşire, prin cancelaria ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău”.

Numărul de telefon şi persoana de contact: contabil-șef: Zosim Eugen, 068268689.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md