iNVITAȚIA DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE – achiziționarea bunurilor – Cioburi de sticlă.

  • Prin prezenta, IS ’’Fabrica de Sticla din Chisinau” invită operatorii economici la procedura de negociere privind achiziționarea bunurilor – cioburi de sticlă.
  • Oferta dvs. se va expedia prin email: achizitie@glass.md sau pot fi depuse la adresa: IS ’’Fabrica de Sticla din Chișinău”, mun. Chișinău, str. Transnistria 20, pana la data de 17.05.2024 ora 11-00, și se vor evalua la IS ’’Fabrica de Sticla din Chișinău”, mun. Chișinău, str. Transnistria 20, data de 17.05.2024 ora 11-30.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md