Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziționarea – „Paleți din lemn”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la ora 09:00 data de 02.10.2020.

Secretariatul grupului de lucru: 022 47-37-44.
Email: achiziție@glass.md

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md