Comunicat informativ

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor/lucrări/serviciilor se anulează procedurile de achiziții din 07.04.2023 după cum urmează:

Nr.28/LD-2023 – Produse petroliere

Nr.29/LD-2023 – Oxid de ceriu

Nr.32/LD-2023 – Sulfat de natriu, nu a fost depusa nici o oferta.

Nr.31/LD-2023 – Produse lactate, valoarea inclusă în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru achiziție respectivă.

Nr.30/LD-2023 – Cioburi de sticlă, nici unul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în invitația de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md