COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Piese de arzătoare pentru cuptor nr. 21/LD -2023 din 10.03.2023 se anulează, nici un Operator Economic nu a depus oferta pentru participare la licitație.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md