COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Preparate lubrefiante – 10/LD-2023 din 24.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție (lotul I și lotul II) Operatorului Economic “Feran & Co” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md