COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea laptelui de vaci pasteurizat pentru condiții nocive pentru lucrătorii Întreprinderii nr. COP 2/LP-2021 din 25.01.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic FPC “SERVIABIL” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md