COMUNICAT INFORMATIV

Î. S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor Utilaj pentru secția mașini cuptoare nr.81/LD-2022 din 04 noiembrie 2022 – se anulează, nu a fost depusă nici o ofertă.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md