COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea prin licitația deschisă nr.80/LD-2022  din 21 octombrie 2022 – se anulează în conformitate cu HG 351 din 10.06.2020 cap.VII, pct.81 alin.(3), (4), pe motiv că au fost prezentate oferte necorespunzătoare, precum și că ofertele prezentate depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.

Operatorii economici participanți, fiecare în parte, vor fi informați suplimentar despre motivele anulării procedurii.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md