COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Pelicula pentru ambalarea producției finite – LD 52/LP-2022 din 23.05.2022, se anulează, oferta depusa nu corespunde cerinților stipulate în învitația de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md