COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Nisip de savură de la concasarea (calcar pentru industria sticlei) – LD 34/LP-2022 din 14.04.2022; se anulează în conformitate cu art. 71 p.(1) lit. c din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md