COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea: – ”Lucrări pentru schimbarea acoperișuri” – LD 28/LP-2022 din 31.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic ”GABIROSEBI” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md