COMUNICAT INFORMATIV!

  • Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:
  • În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – echipamente și accesorii pentru secția informatica – nr.132/LD-2024 din 28.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “BTS Pro” SRL.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md