COMUNICAT INFORMATIV!

    • Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:
    • În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea materiei prime – soda calcinată – nr.129/LD-2024 din 24.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Ramtehno AV” SRL.
    Tel: +373 22 47-39-26
    office@glass.md
    sales@glass.md