COMUNICAT INFORMATIV!

  • Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:
  • În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – vitralii metalice – nr. 128/COP-2024 din 07.06.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Anco” SRL.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md