COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor și serviciilor – Camion nr.26/LP-2022 din 31 martie 2022; Soda calcinată nr.30/LP din 31 martie 2022; Bunurile și serviciile pentru modernizarea sistemului de derijare electronica T600 de la mașina de fasonat sticlă nr.29/LP din 31 martie 2022 se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. a din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nicio ofertă.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md