Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – preparate lubrefiante nr.113/LD-2024 din 31.05.2024 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție Operatorului Economic ”Nicord Prima” SRL pentru lotul I, Operatorului economic Feran&Co SRL pentru lotul II.

Se anulează lotul III – nu a fost depusă nici o oferta.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md