COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – pelicula în sortiment pentru ambalarea producției finite – nr. 122/LD-2024 din 07.06.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Comecoteh” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md