COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – paleți din lemn – nr. 115/LD-2024 din 24.05.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Grand Strategic Trade” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md