Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor– Separator din plastic nr. 86/LD-2024 din 01.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Cargo Trade Group” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md