COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea serviciilor – Reparație capitală și modernizare a strungului – LD 23/LP din 14.03.2022; Expertiza construcții portante – 24/LP-2022 se anulează în conformitate cu art. 71 p.(1) lit.(a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nicio ofertă.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md