COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – mașini unelte – nr. 79/LD-2024 din 22.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Senet Prim” SRL (loturile I,II,III).

Se anulează lotul IV, nu a fost depusă nici o oferta.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md