Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – pulbere și granule, nr. 92/COP-2024 din 08.04.2024, se anulează din motivul că valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea estimata conform invitației de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md