Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – produse lactate – nr. 58/LD-2024 din 11.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Serviabil” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md