Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Preparate lubrefiante – 66/LD-2024 din 11.03.2024 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție Operatorului Economic ”Nicord Prima” SRL pentru loturile I, II.

Se anulează loturile III, IV, V și va fi anunțată procedura de achiziție repetată.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md