COMUNICAT INFORMATIV

Stimați ofertanți,

Prin prezenta, Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, conform Pct. 3 din Hotărârea de Guvern 875 din 22-12-2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, Vă comunică că la procedura de achiziționare a serviciilor de audit din 27.12.2021, trebuie să participe cel puţin 3 entități de audit care sunt înregistrate în Registrul public al entităților de audit în modul stabilit de Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, astfel, vă comunicăm despre faptul că concursul va fi repetat ulterior cu respectarea prevederilor HG nr. 875 din 22.12.2015.

Vă mulțumim pentru participare!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md