COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

Se anulează procedura din 05.02.2024 privind achiziționarea bunurilor /lucrărilor/serviciilor, după cum urmează:

nr. 20/COP-2024 – Racorduri de țevărie – nici un Operator Economic nu a depus oferta de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md