COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparația podea industrială, prin procedura de achizitie licitatia deschisa nr.113/LD-2023 din 26 octombrie 2023 – se anulează din motivul că nu a fost depusa nici o oferta.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md