COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

  • – În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Piese pentru compresoare, procedura nr.106/LD-2023 din 06 octombrie 2023 – se anulează din motivul că valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.
  • – În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Forme de turnătorie, procedura nr.109/LD-2023 din 06 octombrie 2023 – se anulează din motivul că nici un operator nu a depus oferta pentru participare la procedura.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md