COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

Se anulează procedurile din 04.09.2023 privind achiziționarea bunurilor și lucrărilor, după cum urmează:

nr. 91/LD-2023 – piese pentru cuptorul de recoacere de la mașina de fasonat sticlă;

nr. 92/LD-2023 – piese de rezervă pentru mașina de fasonat sticlă;

nr. 93/LD-2023 – lucrări de reparația podea industrială (rampa) – nici un Operator Economic nu a depus oferta de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md