Comunicat informativ

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea Cioburi de sticla, procedura nr. 90/LD-2023 din 25 august 2023 – se anulează, nici unul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md