COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Preparate lubrefiante – 58/LD-2023 din 29.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție (lotul IV ) Operatorului Economic “Radcor-Prim” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md