COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:
În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor –
Produse lactate – 56/LD-2023 din 29.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție
Operatorului Economic “Serviabil” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md