COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea serviciilor de furnizare cu gaze naturale – nr. 45/LD-2023 din 12.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Natural Gaz D.C.” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md