COMUNICAT INFORMATIV

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

1. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea a materiei prime secundare Carton cu dimensiunea de 1160x 1360 mm prin procedura de achiziție LD nr. LD 20/LP-2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Constant Imobil ” SRL.

2. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea paleților din lemn , nr. LD/ 17-LP- 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Real Carbo ” SRL.

3. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea materiei prime secundare- nisip din savură de la concasarea calcarului pentru anul de producere 2021 REPETAT prin procedura de Cererea Ofertelor de Preț 19/LP-2021s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic „INVEST TEHTRANS” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md