Comunicat Informativ

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Aparat de control a calității, procedura nr.110/LD-2023 din 06 octombrie 2023 – se anulează din motivul că nici un operator nu a depus oferta pentru participare la procedura.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md