Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”

În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.436 din 16.11.2020,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs – 31 decembrie 2020, ora 15:00 – au fost depuse 3 (trei) dosare de participare.

În urma examinării dosarelor depuse, la concurs au fost admiși 2 (doi) candidați.

Candidatul nr. 1 nu a fost admis la concurs, din motiv că, contrar prevederilor Regulamentului menționat supra, a prezentat dosarul incomplet, și anume: a prezentat doar o referință profesională; lipsesc copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate și copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Concomitent, a prezentat incomplet informația prevăzută de Anexa nr.4 la Regulamentul (lipsește informația aferentă punctului 5.6 Recomandări/referințe).

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md