ACHIZIȚIONAREA – Sulfat de natriu, oxid de aluminiu, oxid de ceriu, ANUL DE PRODUCERE 2022

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – sulfat de natriu, oxid de aluminiu, oxid de ceriu,

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 22.02.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md