ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CATERING

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – SERVICIILOR DE CATERING

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 14.09.2021, ora 08.30.

Email: achizite@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md