ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR BANCARE

Denumirea autorității contractante: Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului): mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Transnistria 20

Persoana de contact:  Eugeniu ZOSIM, e-mail: contsef@glass.md

Cerințele față de serviciile financiare solicitate: Conform caietului de sarcini

Termenul Limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 20.12.2021,  ora 09 00

Data/ora desfășurării concursului: 20.12.2021,  ora 11 00

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md