Achiziționarea – mediilor de stocare, server terminale și software

În atenția operatorilor economici! 

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziționarea – „mediilor de stocare, server terminale si software „. Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 03.08.2020, ora 11.00.Secretariatul grupului de lucru: 022 47-37-44.
Email: achiziție@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!    

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, prelungește termenul de depunere a ofertelor privind – achiziționarea mediilor de stocare, server terminale și software, până pe data de 07.08.2020. Termenul limită de recepționare:

– data 07.08.2020, ora 11:00.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md